Sønderborg Andelsboligforening styrker deres forebyggende indsats mod rotter

Sønderborg Andelsboligforening står over for, at flere gamle lagerhaller skal rives ned - lige over for nogle af deres ejendomme. De laver derfor en forebyggende indsats mod de rotter, der måske befinder sig i de gamle bygninger.

Vi har købt 20 nye TrapMe-fælder, fordi vi står over for nedrivning af nogle gamle bygninger, hvor vi er bange for, at rotterne vil komme over i Sønderborg Andelsboligforenings afdeling på den anden side af vejen.
— Poul Christensen, Inspektør, Salus Boligadministration, Sønderborg Andelsboligforening