Formular til returnering af fælder til reparation/service.

Navn *
Navn
Leveringsadresse
Leveringsadresse
Den adresse vi skal sende fælderne til efter reparation
Salgs og handelsbetingelser *
Garanti TrapMe® yder 12 måneders garanti, regnet fra fakturadato. Ved garanti forstås at TrapMe® inden for denne periode uden beregning retter alle fejl i leverancen, der påviseligt skyldes fabrikations- eller konstruktionsfejl samt defekte komponenter. Det er en forudsætning, at den defekte enhed eller leverance indsendes omkostningsfrit til TrapMe®. Garanti dækker ikke følger af ukyndig eller fejlagtig – betjening, -drift og montage af produktet, hærværk, brud på plomberinger, produkter der er fejlrettet eller forsøgt fejlrettet af andre end TrapMe®, samt lynnedslag eller anden naturhændelser. Ligeledes ydes der ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, tidsspild eller anden sekundær skade som følge af fejl i de leverede varer. Garantien frafalder ved batteriskift medmindre dette er berettiget og er inden for garantiperioden.

Send fælderne til:
CB Svendsen
Kirkeværløsevej 22-24
3500 Værløse
Att: Peter Olsen
Mrk: TrapMe Service